Meil kasutuses olevad kaasaegsed CNC-freespingid lõikavad, freesivad, profileerivad ja graveerivad. CNC-teenust oleme pakkunud alates ettevõtte loomisest ning meil on olemas kogu sellealane oskusteave.